جشن فارغ التحصیلی نشانه مهری ها

مراسم فارغ التحصیلی دانش آموزان دبیرستان دخترانه نشانه مهر

گزارش تصویری