حذفیات کنکور 1401

قسمت هايي از منابع آزمون سراسري سال 1401كه نبايد از آن ها سؤال طراحي شود.

جهت دریافت فایل حذفیات کنکور 1401 کلیک کنید.