برای دیدن کلیپ های آموزشی بر روی لینک آنها کلیلک کنید

عنوان: تدریس شیمی دهم

نام دبیر: خانم مرجان محمدی

آرایش الکترونی اعداد کوانتومی طیف نشری خطی هیدروژن لایه های اصلی و فرعی